IP nameCoreFILLPF2G41AGF130SOI
DescriptionHarmonic filter -42dBm, 2.4GHz
FoundryGlobalFoundries
ProcessGF130SOI
TypeFIL
StatusSilicon Verified